Odignuti pod CBI Europe tip CBI30T drveni panel polu kapsula i tepih u plocama Incati Coblat lines i Quartz. Količina 1051 m2