- 2200m2 odignuti pod sistem CBI Europe Cs panel sa laminatom kao zavrsnom oblogom