POLIURETANSKI PODNI SISTEM

Šifra artikla: EPO0070
Poliuretanski podni sistem je višeslojni poliuretanski sistem premaza sa visokim dinamičkim kapacitetom premošćavanja pukotina.
Tehnički list: Otvori fajl
Tenderski opis: Otvori fajl
Održavanje: Otvori fajl

Pogodan je za kretanje vozila, nepropusan je i otporan na intenzivan saobracaj vozila na površinama koje se koriste za parkirališta, uključujući spoljna parkirališta. Osnovna razlika izmedju epoksidnih i poliuretanskih smola se ogleda u visokoj elastičnosti poliuretanskih smola i njihova UV stabilnost što omogućava aplikaciju poliuretanskih sistema na otvorenom.


Cena je data za ugradjeni pod po m2 sa svim neophodnim materijalima a preko kvalitetne podloge i odnosi se na osnovne boje : RAL 7032,7035,7040
Dokumenti