Opis poda :

Veštačka trava je izrađena od dekorativnih sintetičkih materijala, koji oponašaju izgled prirodne trave. Nastala je iz potrebe za otpornijom sportskom podlogom koja se jednostavno održava.  Danas primenu ima i kod komercijalnih, javnih ili privatnih objekata. Osnovne karakteristike veštačke trave su vodootpornost, vodopropusnost i UV zaštita (omogućava dugotrajanu postojanost boje i svežine izgleda)

Nacin montaže :

Podloga preko koje se postavlja veštačka trava mora da bude suva i ravna. Vestačka trava se kao materijal izrađuje u rolnama širine 2 ili 4m. Većina kvaliteta ima perforacije na poleđini koje služe radi odvoda vode i lakšeg susenja. Preporučeni način montaže je "plivajući" gde se spojevi lepe na sintetičku traku za spajanje rolni, poliuretanskim dvokomponentnim lepkom,  a krajevi se pričvršćuju za podlogu (lepljenjem, ankerovanjem ili otežavanjem raznim predmetima, zavisno od vrste podloge)

Vreme montaže :

Vreme montaže trave zavisi od konfiguracije prostorija. Obučene podopolagačke ekipe mogu da postave I do 300 m2  veštačke trave u jednom radnom danu (8 sati).

Materijal :

Materijali koji se koriste prilikom montaže su sintetička traka za spajanje rolni širine 30cm, poliuretanski lepak predviđen za spoljne uslove, ankeri za pričvršćivanje za podlogu ako je to tucanik ili pesak. Ako se veštačka trava postavlja u unutrašnje prostore, zavisno od podloge može da se koristi i neoprenski lepak kako za satave tako i za krajeve.

Održavanje :

Rutinsko održavanje trave podrazumeva redovno usisavanje i podizanje flora. Dekorativna trava se može prati vodom.